หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 

Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)

Table of Contents

Original Articles

The Study of Etiologies of Hypoglycemia at Emergency Department in Bhumibol Adulyadej Hospital FULL TEXT IN THAI
Varalee Aphinives 1
Cognitive Improved Following Sensory Stimulation Program in Severe TBI Patients FULL TEXT IN THAI
Tanate Chanduykit, Sasitorn Sirikul 11
The effect of a project of mentor as a counselor on a stress and satisfaction of the Royal Thai Air Force nursing student in Clinical Practice in Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 course FULL TEXT IN THAI
Jeangkum Kungvon, Chalida Chamchareon, Chanita Amornratanathada, Aurathai Mingmith, Nittaya Suksean 19
Study of Articular Branches of the Descending Genicular Artery to Supracondylar Region of the Femur in Cadavers FULL TEXT IN THAI
Kanoknad Jaisnuk 27
The Evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program (revised curriculum 2003) Royal Thai Air Force Nursing College FULL TEXT IN THAI
Sripaiboon Sirimungkhala, Supit Prasopsil, Donleudee Rojviriya, Watcharaporn Paorohit, Bang–on Ritudom, Sukon Maenaidtip 38

Special Article

เด็กวัยรุ่น... กับภัยทางเพศ FULL TEXT IN THAI
จิตรา โรจน์ขจรนภาลัย 46
ความภาคภูมิใจในลูกพ่อหลวง (ชนะเลิศ) FULL TEXT IN THAI
กรรณิกา วิชัยเนตร 50
ความภาคภูมิใจในลูกพ่อหลวง (รองชนะเลิศ) FULL TEXT IN THAI
จิราพร สัมฤทธิ์นอก 53


ISSN: 0125-0455
  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.3 September-December 2010 (20/3/2017)